Kerala Piravi – “ആട്ടവും പാട്ടും “

ഭാഷയുടെ ശൈശവ സൗന്ദര്യമാണ്, സംഗീതമാണ് നാടൻ പാട്ടുകൾ .... മധുരമായ ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യ അനുഭവമാക്കി മാറ്റുന്ന കലാശില്പം - "ആട്ടവും പാട്ടും "- അവതരിപ്പിക്കുന്നൂ.... നമ്മുടെ കുഞ്ഞോമനകൾ.  

Powered by WordPress.com.

Up ↑